Река Арката – Костур

Река Арката – Костур

Река Арката
Костур

Масираното присъствие на костур в най – долното течение на този приток на Струма се приема като изненада. Обикновенно през лятото там рибното присъствие е скромно, и то предимно от дребна бабушка и уклей. Напоследък по Арката  от свинефермата до устието се хващат доста прилични костури, независимо от ниското ниво и скромния речен отток по това време.
Избрани сайтове Костур

Най-актуални страници Костур

  • Приятели и почитатели събра изложбата на Тома Трифоновски

  • Предание за Самуил - Костур и Преспанското езеро повече » ...