Риболов: Река Тополница - Черна мряна

Река Тополница - Черна мряна

Река Тополница
Черна мряна

Все по - стабилна популация от черна мряна се наблюдава по река Тополница от бента при село Лесичово надолу. В топлото време обаче рибата не е лесна - храни се поляризирано, предимно в прохладните часове. Лови се на местни примамки, подавани на така нареченото "леко дъно". Кефалът също е интересен обект, но при ниско ниво е достъпен предимно с мухарка или булдо.




Избрани сайтове мряна