Риболов: Река Тунджа - Черна мряна

Река Тунджа - Черна мряна

Река Тунджа
Черна мряна

Напоследък черната мряна се превърна в хит по средното течение на реката, в отсечката между язовирите "Копринка" и "Жребчево". Ловят я на леко дъно, на ручейник, но вършат работа и червеите - бели и торни. Мрените не са големи, около мерната граница /17 см./, но се случва да налети и някоя по-едра. Кефалът също е възможност, но него го търсят на плувка или на спининг.
Избрани сайтове мряна