Риболов - Язовир Цонево - Бабушка

Язовир Цонево - Бабушка

Язовир Цонево
Бабушка

За всички, разчитащи на плувкаджийски риболов по язовир "Цонево", е ясно, че бабушката е най-многобройна и основна цел. Захрани ли се подобаващо, пасажите се събират мигновено и динамиката в улова е гарантирана. Излизат доста прилични, даже едри бабушки, които си струва да се ловят дори и на мач. Платиката и каракудата са по-редки, но също са желани от въдичарите.
Избрани сайтове Язовир