Язовир Церова кория - Шаран

Язовир Церова кория - Шаран

Язовир Церова кория
Шаран

Това е най-популярният платен шарански язовир във Великотърновска област. Държи трофейни екземпляри, при това никак не са редки и попаденията на изявени шаранджии. Напоследък вестите оттам са изцяло положителни, като наред с шараните от "тежка категория" се хващат и много приятни каракуди. Все пак вниманието на посетителите е насочено изцяло към елитни риби.
Избрани сайтове Церова