Черноморието - Платерина

Черноморието - Платерина

Черноморието
Платерина

Кефаловите риби бавно, но сигурно напомнят за себе си и интересът към тях расте. Варненци вече се похвалиха с първи хванати платерини, изважда се вече и по някоя илария. Повечето морски риболовци залагат сега на дъно, а примамка номер едно е морският червей, всички други възможности отиват на заден план. След силни изяви на попчетата в последно време тези масови рибки като че ли се поотдръпнаха.




Избрани сайтове Черноморието