Стари речни корита на Янтра - Щука

Стари речни корита на Янтра - Щука

Стари речн икорита на Янтра
Щука

Землищата на четири населени места са достъпни за въдичари сега по корекциите на Янтра във Великотърновско - Раданово, Полски Тръмбеш, Петко Каравелово и Куцина. Навсякъде замятат за щука, на тапа с жива рибка, но резултатите са доста променливи. В улова преобладават неголеми хищници от половинка до кило. Трофеи засега няма. Ловят се също каракуди и бабушки.
Избрани сайтове Стари

Най-актуални страници Стари

  • Откриха труп в центъра на Враца

  • Израел - история и настояще - 5НВ повече » ...

  • Компютърни курсове по Adobe Photoshop Adobe Photoshop