Баластриера Враждебна - Бабушка

Баластриера Враждебна - Бабушка

Баластриера Враждебна
Бабушка

Най- многобройният обитател на баластриерата е бабушката и именно тази риба сега забавлява подобаващо въдичарите. Обажда се и уклей, но предимно в слетобедните часове, и то при спокойно време. Задуха ли вятър-няма го. Поразмърда се и каракудата, но най-приятната изненада там са линовете, които се навъртат около подводна растителност и току налитат на предложените червеи.
Избрани сайтове Баластриера