Язовир Александрово - Каракуда

Къде кълве 21 май - 27 май 2011 г. - Язовир Александрово - Каракуда

Язовир Александрово
Каракуда

Това е един от трите големи язовира в Ловешко, които попаднаха в разрешителния списък и е достъпен за въдичари. Там ловят предимно каракуда на традиционния дънен монтаж с хранилка, напълнена с качамак. Излизат всякакви като големина риби, включително и доста едри, но се наблюдават чести капризи в изявите им. Шараните са доста редки и всяко попадение се приема за голям бонус.
Избрани сайтове Язовир