Шуменското езеро - Бабушка

Къде кълве 9-15 април  2011 г. - Шуменското езеро - Бабушка

Шуменското езеро
Бабушка

Това е актуалният водоем за шуменските рибари, понеже е в непосредствена близост до града и рибата определено показва активизиране през последните седмици. В улова преобладават средни бабушки. Другите риби са от обичайните заподозрени - костури и уклеи. И там на почит е риболовът на плувка. В езерото има хищници, като най- интересна е щуката, но засега тя пасува.


КоментариИзбрани сайтове Шуменското