Риболов: водоеми, язовири, реки, Лобош

 - Язовир Лобош

Язовир Лобош
Уклей

На прочутите понтони риболовът върви с пълна сила. Масовата риба е уклей, хваща се във вихрено темпо през по- голямата част от деня. Ловят на плувка, по всички възможни методи, а рибките не са особено претенциозни към примамката и постройката на линията. И там обаче се намериха обирджии да събират такса на държавен язовир - защото рибарите ползвали бреговите съоръжения!?
Избрани сайтове Язовир