Язовир Тополница - Бабушка

 - Язовир Тополница - Бабушка

Язовир Тополница
Бабушка

Най -после бабушката тръгна по големия каньон при вливането на река Мътивир, където стават традиционните пролетни рибарски празници. Първите изяви на рибите /преобладават такива от среден калибър/ обаче са доста колебливи - силни периоди се редуват с продължителни затишия. Все пак пролетната кампания стартира, а занапред с включването на уклея ситуацията ще се подобрява.
Избрани сайтове Язовир