Река Лефеджа - Кефал

Къде кълве? /12-18 март 2011г./ - Река Лефеджа - Кефал

Река Лефеджа
Кефал

Прословутите вирове край странджанското село Бряговица продължават да привличат въдичари и да ги даряват с благодатен улов. Най постоянни в изявите си са кефалите, които почти нямат почивен ден, докато скобари и морунаши показват повече капризи. Тактиката на риболов е утвърдена - стръвта /бял или жълъдов червей/ се подава на плувка "на возене" по течението, спусната близо до дъното.
Избрани сайтове Лефеджа