Баластриера Динката - Бабушка

Къде кълве 5 - 11 март 2011 - Баластриера Динката - Бабушка

Баластриера Динката
Бабушка

Разнообразна риба се лови на баластриерата край река Тополница, в землището на пазарджишкото село Динката напоследък. Приоритет в улова има бабушката, но често в конкуренцията се включват костурчета, уклейки и дори кефалчета. Захрани ли се мястото, неминуемо ще се събере дребосък. Във водоема има и щука, но засега тя запазва неутралитет и не реагира на предизвикателствата.
Избрани сайтове Баластриера