На рентгеновата снимка се вижда металния елемент, поставен в костта.

 - На рентгеновата снимка се вижда металния елемент, поставен в костта. На рентгеновата снимка се вижда металния елемент, поставен в костта.От крепежният елемент до ключа строителство до ключ - www.verdesbuild.com  повече » www.verdesbuild.com 


оранжерия, оранжерии - високотехнологични, енергоспестяващи, модерни Сглобени от специалисти в стротелството с най-висок клас крепежни елементи  повече » www.oranjeria.com 


оранжерии от поликарбонат - високотехнологични, енергоспестяващи, модерни Сглобени от специалисти строители с най-висок клас крепежни елементи  повече » oranjeria.com