Раната му е превързана и се надяваме да заздравее успешно

 - Раната му е превързана и се надяваме да заздравее успешноРаната му е превързана и се надяваме да заздравее успешно


*
Криминалните новини от последния час за страната!  криминални новини от последния час