Първа по рода си животоспасяваща операция на...прилеп!

Първа по рода си животоспасяваща операция на...прилеп!

Първа по рода си животоспасяваща операция на...прилеп!

На 11.01.2011г. бе извършена първата по рода си в България операция на прилеп. Истинска остеосинтеза бе направена, с цел да се спаси счупеното крило на прилепа. Операцията извърши д-р Слави Цеков и екипът на Ветеринарна клиника “Феникс” в Стара Загора, доброволни сътрудници на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани.
Прилепът е от вида Nyctalus noctula – ръждив вечерник. Той бе приет в Спасителния център на 03.01.2010г. от град Пловдив. Спасен е бил от състрадателни граждани, които го измъкнали от лапите на котка, след като е бил изхвърлен от нечий балкон.
При приемането на прилепа в Центъра се потвърди, че има счупване на т.нар. совалка, която е основната кост, “носеща” крилото. Тъй като, като всички диви животни, прилепите не могат да бъдат “гипсирани”, заздравяването на такива травми е много трудно и почти невъзможно. По тази причина животните или умират, или могат да живеят като инвалиди, отглеждани изкуствено от хората. За съжаление, обаче, това допълнително удължава страданията на животното, породени от болката, неподходящата храна и изкуствената среда. Водени от тези си знания, решихме да рискуваме с операция, за да опитаме да върнем на нашия пациент нормалния начин на живот. Остеосинтезата представлява монтиране на метален елемент вътре в самата кост, който държи двете счупени парчета в правилната позиция, за да зарастнат както трябва. Допълнителна трудност е и необходимостта от анестезия (упояване) на пациента.
Операцията е много сложна не само защото става дума за диво животно, но и защото прилепите са много дребни животни. В случая, нашият пациент е с дължина на тялото едва 7- 8 сантиметра и тегло 22 грама. Въпреки всичко, операцията премина успешно и пациентът излезе нормално от упойката, след което бе “подсилен” с витамини и физиологичен разтвор. Направената след операцията рентгенография показа, че двете части на костта са добре фиксирани.
Надяваме се операцията наистина да е успешна и животното да се възстанови до степен, която ще му позволи да живее пълноценно в дивата природа.
Благодарим още веднъж на гражданите, донесли прилепа в офиса ни в Пловдив, както и на д-р Цеков и екипът му за професионализма, при провеждане на сложната операция.
Допълнителна информация
В момента прилепите са в състояние на зимен сън или хибернация и по тази причина са съвсем безпомощни. В това състояние пулсът им е много забавен, температурта на тялото е ниска, те не се движат или реакциите им са много забавени и не са в състояние да отлетят. Изхвърлянето на прилеп през терасата в това безпомощно състояние е не само жестоко, но и напълно неоправдано!
Прилепите не представляват никаква заплаха за хората и са изключително полезни, тъй като се хранят изцяло с насекоми, много от които “вредители”. Така например едно малко кафяво прилепче, което тежи около 5 гр, изяжда 3000 насекоми на вечер и само за един час може да изяде 1200 комара!!! Въпреки това хората често и съвсем неоснователно изпитват ужас и страх от прилепите и ги убиват без причина...
За допълнителна информация за случая и прилепите като цяло:
Елена Стоева - Зелени Балкани
моб. тел. 0887574699, e-mail: etilova@greenbalkans.org

За информация за състоянието на пациента :)
Любомила Кривошиева - Рехабилитатор - Спасителен център за диви животни
моб.тел.: 0885 22 84 86, е-mail: lkrivoshieva@greenbalkans-wrbc.org


 - Пациентът
Първа по рода си животоспасяваща операция - Той е във видимо добро състояние и се храни нормално
 - Раната му е превързана и се надяваме да заздравее успешно
 - На рентгеновата снимка се вижда металния елемент, поставен в костта.
 - Човешкия пръст, хванат в кадър, показва колко дребен е прилепът и съответно - колко сложна е била операцията.

Коментари

  1. Jody
    Jody
    I feel so much happier now I untsderand all this. Thanks!
  2. Jasemin
    Jasemin
    I bow down humbly in the presence of such grnsaeets.


Избрани сайтове операция