Язовир Лобош - Уклей

Язовир Лобош - Уклей

Язовир Лобош
Уклей

Пасажите от уклей все по-често се навъртат около понтоните - това е място за зимен риболов на язовира. Имаше силни периоди през есента, после рибите незнайно защо се оттеглиха нанякъде, сега пак се хвалят със стабилен улов. Каракудата се отдръпна окончателно, бабушката също не е приоритет сега. Като алтернатива може да се търси костур, но и той е групиран на определени места.
Избрани сайтове Язовир