Река Марица - Скобар

Река Марица - Скобар

Река Марица
Скобар

Пловдивчани продължават да залагат на скобара при риболов по Марица, макар че изявите му се люшкат в крайности - има дни с много добра активност и други, при които трудно се спасява капото. За това поведение спомагат и почти ежедневните промени в дебита на реката. Рибарите сякаш са свикнали с тях, но рибата трудно се пренастройва и често предпочита да пасува.
Избрани сайтове Марица