язовир »вайловград - Ўаран

 ъде кълве 17-23 април 2010 - язовир ƒушанци - бабушка

язовир »вайловград
Ўаран

Ќеобичайното затопл€не на времето в началото на ноември, когато б€ха регистрирани редица температурни рекорди, с€каш удължи сезона за улов на шаран в родопски€ €зовир. Ѕиваците вече са доста редки, но все още има желаещи да си опитат късмета и мнозина остават доволни от поети€ риск да чакат шаран в продължение на н€колко дни. «ахран€т ли м€стото - имат шансове.
»збрани сайтове язовир

Ќай-актуални страници язовир

  • ≈кскурзи€ в ≈гипет - приключени€ в зем€та на ‘араоните 2019 повече ї ...

  • ѕромен€т категоризаци€та на €зовир ДƒъбникаФ

  • –емонтират €зовири във ¬рачанско