Язовир Батак - Костур

Язовир Батак - Костур

Язовир Батак
Костур

Мирните риби полека-лека се оттеглиха, сега на преден план излиза костурът и това статукво ще се запази през целия зимен сезон, дори и при евентуално замръзване на язовира. Баташкият костур поиздребня през последните години, но продължава да го има в големи количества. Освен традиционната жива рибка, сега може да се потърси и от лодка, на джигови примамки, водени до дъното.
Избрани сайтове Язовир