язовир »вайловград - Ўаран

 - язовир »вайловград - Ўаран

язовир »вайловград
Ўаран

«астуд€ването не може да охлади ентусиазма на най-запалените шаранджии по €зовира. ћакар и доста понамалели, биваци по бреговете все още има. –егистрират се и удари на шаран, но все на въдици, вкарани с лодка на гол€ма дестинаци€ и дълбочина.  омпани€ пловдивски рибари се похвали с уловен 10-килограмов шаран, на царевица, както и с още н€колко по-дребни, но влезли в мерните норми.
»збрани сайтове язовир