Совичките, отгледани тази година:)

Избрани НОВИНИ от пресата за Вас... - Совичките, отгледани тази година :)

Совичките, които отгледахме тази година  в Спасителен център за диви животни към Зелени Балкани

Е, натовареният „бебешки” сезон отмина и вече можем да направим равносметка за совичките, попаднали при нас по една или друга причина и успешно отгледани до пускането им в дивата природа.
След лястовиците, совичките са най-многобройната част от нашите бебета и изискват непрекъснати грижи, за да пораснат жизнени, здрави и готови да посрещнат предизвикателствата на дивия живот.
В природата началните месеци от живота на всяка млада птица са жестоко изпитание за издръжливост и умения да се справя с опасностите и набавянето на храна. Голяма част от младите птици, всъщност, не оцеляват след първите 1-2 месеца. Няма милост за слабите и неопитните. За щастие, част от тези изпаднали в беда бебета и младежи попадат при нас за доотглеждане и ние полагаме огромни усилия да ги подготвим за живота на свобода, доколкото това е по силите на човек, разбира се.
През август на няколко „порции” освободихме общо 25 горски ушати совички в приятните тайнствени горички около Стара Загора. 3 бебета горски улулици, доотгледани при нас, и 2 бухалчета, излюпени и отгледани от двойка бухали, постоянни пациенти на Центъра, изпратихме в адаптационната волиера на ПП Българка и по-късно освободихме чрез методът „хакинг”.
През септември първо дойде ред на порастналите чухалчета и кукумявчета. 9 чухалчета и 17 кукумявчета започнаха самостоятелния си живот на свобода с плавен преход от осигурената при нас храна към самостоятелното ловуване. Отново използвахме методът „хакинг”, като помещенията, които обитаваха малчуганите до израстването им, бяха снабдени със специални капаци, вместо прозорци. Когато бяхме вече сигурни, че малчовците са готови, просто отворихме мрежестите вратички на капаците, така че да могат да излитат и се връщат когато пожелаят. Известно време оставяхме храна в помещенията, за да е сигурно, че ако не си набавят навън, ще има какво да хапнат на мястото, на което са свикнали да получават храна.
След малките пухкави топки чухалчета и кукумявчета дойде ред и на забулените совички. 10 от тях са поколение на нашата двойка забулени сови, които тази година ни зарадваха с 2 люпила. Останалите 7 попаднаха при нас след различни инциденти, най-впечатляващият от които беше намирането на цяло люпило малки при разрязване на тръба по време на ремонтни работи. Пухът на мъниците малко беше поопърлен, но те, все пак, бяха живи и здрави.
След всички усилия и уморено удовлетворени от свършената работа, точно вече мислехме, че бебешкият сезон е отминал и преди 2 дни получихме изненада – бебе забулена сова в пухово оперение. Природата винаги ни изненадва с нещо неочаквано!
Най-накрая, но не на последно място по важност, да споменем приноса на хората, които са намерили тези пухкави мъници и са се погрижили за тях. Те със сигурност са се почуствали докоснати от съдбата за близката си среща с тези прекрасни тайнствени същества. Похвално е, че са постъпили отговорно като не са се поддали на емоцията да задържат пухкавия мъник за да му се радват, лишавайки го, всъщност, от естествения му начин на живот. Благодарим от името на малчуганите, получили втори шанс за живот!
Благодарности и за колегите ни от РИОСВ, които в много от случаите са помогнали намереното бебе да стигне до бебешката стая на Спасителния център! Надяваме се и в бъдеще съвместната ни работа да е така успешна за доброто на животните и хората.
Любомила Кривошиева
Рехабилитатор диви животни - Спасителен център за диви животни към Зелени Балкани
моб.тел.: 0885 22 84 86
e-mail: lkrivoshieva@greenbalkans-wrbc.org


 - Бебе горска ушата совичка постъпва в Центъра.
Совичките, отгледани тази година :) - Всяко едно бебе се храни индивидуално
 - Юношите ни горски ушати совички в помещението за доизрастване и разлитане
 - Ето идва и моментът на освобождаването
 - Порастнала при нас горска улулица
 - Бебетата бухали като съвсем малки ...
 - .... и едно от тях, вече завършен бухал за освобождаване
 - Бебе кукумявче при постъпването му
 - Готовите за пускане кукумявчета
 - Някои от тях са по-срамежливи
 - Бебета чухалчета при постъпването им при нас
 - Вълшебно пухкаво бебе чухал
 - Чухалчетата, готови за дивия живот на свобода
 - Яйцата на забулените ни сови...
 - ... от които се пръкват ето такива пухчета...
 - .. а пухчетата стават ето такива прекрасни забулени сови
 - Това са специалните капаци на прозорците
 - Този вече е отворен и летището за излитане на совички вече функционира
 - Ето затова са всичките наши усилия


Избрани сайтове които