Есента е може би най-успешният сезон за ловуване по река Дунав. вадят се разнообразни видове риба с различни методи. О

 - Дунавски риболов под село Остров

Есента е може би най-успешният сезон за ловуване по река Дунав. Вадят се разнообразни видове риба с различни методи. Опитните въдичари твърдят, че Дунавският риболов е строго специфичен и тук важат съвсем различни правила от тези, с които сме свикнали по вътрешните водоеми и реки.

Село Остров се намира в община Оряхово, област Враца. Разположено е на брега на река Дунав, а местата наоколо са едни и от най-прилагателните за риболовците. Наблизо се намира живописният остров Есперанто. В този участък се навъртат доста трофейни риби- както мирни, така и хищници. Именно заради това позициите са посещавани целогодишно. Изходна точка е малкото бетонно пристанище под село Остров. То е удобно за еднодневен риболов на плувка или за спининг. Течението е сравнително бързо, като тук се събират големи пасажи от распери. Техните ефектни атаки могат да бъдат забелязани сутрин и привечер. Тогава те налитат и на блесните.
На около 100-200 метра срещу течението пък се намират местата за дънен риболов на бял амур. Характерно е, че течението е по-бавно, а бреговете сравнително плитки и полегати. Когато е с високо ниво, Дунав залива крайбрежните храстчета. Необходимо е обилно захранване с вкисната царевица, за да съберем амурите. Ударите идват основно по обедно време, но понякога кълве и рано сутрин. Съвсем реално е да очакваме посещение от трофейни екземпляри над 20 килограма. Епизодично се мамят и шарани. Около водната растителност пък е царството на щуките. Преобладават риби под 2 килограма, но понякога и едрите хищници проявяват интерес към примамките. Най- резултатни са белите въртящи блесни с големина до № 4. Заради треволяците добре е да ловите с леки примамки, които да се водят малко под повърхността.
На около 200 метра под пристана е друго доста посещавано място, известно като плажа заради дългата пясъчна ивица. Там също се лови на дъно. През есента по тези позиции се мамят едри шарани. Местните капацитети споделат, че монтажът "на капан" с две плочко кюспе и качамак дава най-добри резултати. На плувка с "мамка" пък пасажите със скобари са ни гарантирани.
в.галерия       
Избрани сайтове Дунав