Вицове: дъждовен червей

Показва се един дъждовен червей от земята, а до него- още един.
- Добър ден!
- Какъв ти добър ден! Собствения си задник ли не позна?...Избрани сайтове червей