Река Марица - Кефал

 - Река Марица - Кефал

Река Марица
Кефал

В спокойните есенни дни по Марица може да се хване всякаква риба, но като че ли най-благоразположен е кефалът. Понеже е всеяден и е възможно да се хване по всички познати методи. Сега особено резултатни са спининговите примамки- с една подходяща по големина въртяща блесна може да се направят чудеса, при това без да е нужно да се обхожда обширен участък.
Избрани сайтове Марица