язовир »вайловград - Ўаран

 - язовир »вайловград - Ўаран

язовир »вайловград
Ўаран

Ќай-после из€вените шаранджии имат повод да се похвал€т с трайни резултати от "»вайловград". ¬ последните дни се регистрираха поредица от хванати едри шарани в разл€тата опашна част на €зовира, където се концентрират палатковите биваци. ѕри еднодневен излет е трудно да се разчита на успех, тр€бва си методично хранене и продължителен престой.  ойто н€ма това време - да търси други риби.

 
»збрани сайтове язовир