язовир »вайловград - Ўаран

 - язовир »вайловград - Ўаран

язовир »вайловград
Ўаран

Ќай-после из€вените шаранджии имат повод да се похвал€т с трайни резултати от "»вайловград". ¬ последните дни се регистрираха поредица от хванати едри шарани в разл€тата опашна част на €зовира, където се концентрират палатковите биваци. ѕри еднодневен излет е трудно да се разчита на успех, тр€бва си методично хранене и продължителен престой.  ойто н€ма това време - да търси други риби.

 
»збрани сайтове язовир

Ќай-актуални страници язовир

  • ≈кскурзи€ в ≈гипет - приключени€ в зем€та на ‘араоните 2019 повече ї ...

  • ѕромен€т категоризаци€та на €зовир ДƒъбникаФ

  • –емонтират €зовири във ¬рачанско