Европейска нощ на прилепите 2010 г. - Снимки

Към новината са използвани снимки на Hugo Willocx
Снимки - Eвропейска нощ на прилепите 2010г. снимка1
Снимки - Eвропейска нощ на прилепите 2010г. снимка2
Снимки - Eвропейска нощ на прилепите 2010г. снимка3
Снимки - Европейска нощ на прилепите 2010г. снимка 4
 - Eвропейска нощ на прилепите 2010г. снимка5
 - Eвропейска нощ на прилепите 2010г. снимка6
Снимки - Eвропейска нощ на прилепите 2010г. снимка7
Снимки - Eвропейска нощ на прилепите 2010г. снимка8 сватбени снимки