Някои интересни факти за прилепите

Eвропейска нощ на прилепите 2010 г. - Някои интересни факти за прилепите

НЯКОИ ИНТЕРЕСНИ ФАКТИ ЗА ПРИЛЕПИТЕ

 • В света има близо 1100 вида прилепи, т.е. ¼ от бозайниците могат да летят! Това е най-процъфтяващата група бозайници.
 • Прилепите обитават всички континенти с изключение на Антарктида, най-северните части на Европа, Азия и Америка и някои отдалечени острови.
 • Прилепите съществуват от 55 милиона години, а човекът - едва от 50 000 години (или те са на Земята 1100 пъти по-дълго от нас!).
 • Прилепите се ориентират в тъмното с помощта на ултразвук - нашият слух долавя звуци от близо 20Hz до 15 - 20 kHz (в зависимост от възрастта на човека). За сравнение, някои прилепи могат да чуват звуци с честота над 110 kHz.
 • Прилепите са бозайници, което означава, че раждат живи своите малки и ги хранят с мляко, а телата им са покрити с козина.
 • Прилепите не са гризачи, въпреки че външно приличат на такива и някои хора ги наричат “летящи мишки”.
 • Прилепите унищожават огромни количества насекоми, много от които са вредители. Едно малко кафяво прилепче, което тежи около 5 гр, изяжда 3000 насекоми на вечер и само за един час може да изяде 1200 комара!!!
 • Прилепите могат да изядат до 1/3 от собственото си тегло за една нощ. Едрите прилепи в България тежат средно по 20–30 g, което означава, че една колония от 300 индивида за едно лято поглъща около 550 kg насекоми. За една нощ това са приблизително поне 20 000 комари, бръмбари, пеперуди и други насекоми, голяма част от които се считат за вредители.
 • Прилепите се размножават много по-бавно от други видове със сходни размери. Например гризачите могат да раждат до десет малки и по няколко поколения в сезон. Прилепите раждат по едно-две малки, освен това не всички женски участват в размножаването, а полова зрялост достигат след няколко години. Това ги прави много уязвими като видове.
 • Прилепите спят зимен сън – през зимата те изпадат в т.нар. хибернация или зимен сън. Температурата на тялото им спада и те стават неподвижни. Енергийните разходи намаляват до 100 пъти. По време на зимния сън пулсът на прилепите е от 10 до 80 удара в минута, докато нормално е 250-450 удара в минута (до 1000 по време на полет).
 • Най-“старият” прилеп, чиято възраст е установена от човека е на над 41 г.! Това е рекорд за малък бозайник в света (той тежи едва 6-7 грама преди хибернацията). Учените твърдят, че прилепите живеят 9,8 пъти по-дълго отколкото е нормално за бозайници с техните размери.
 • Макар да не ги забелязваме, прилепите живеят навсякъде около нас – във фугите на панелните блокове, под керемидите, под первазите, в хралупи или под кората на дърветата в парковете, в тавани и пр. Това “съжителство” е полезно и по никакъв начин не вреди на хората.
 • Всички видове прилепи са защитени от закона !!! Никой не може да убива или наранява прилепи, нито да ги прогонва от местата, в които живеят. Прилепите могат да се улавят само с научни и природозащитни цели и само от определени хора, които имат издадено разрешително за това!!!

Прилепите са уязвими и застрашени видове!
Близо 25% от всички видове прилепи са застрашени от изчезване. Поне 12 вида са окончателно заличени от лицето на Земята, вследствие на човешката дейност. В цяла Европа популациите на прилепите намаляват заради унищожаване на старите гори, интензивното земеделие, с използването на много хербициди, безпокойството в пещерите и прочие!
Изчезването на всеки вид има съществени последици, които рано или късно пряко рефлектират върху човека или стопански значими за него видове.

ПРИЛЕПИТЕ СА ИНТЕРЕСНИ и ТАЙНСТВЕНИ!
ТЕ СА РЕДКИ И ЗАЩИТЕНИ ВИДОВЕ и СА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ПОЛЕЗНИ!
ПОМОГНЕТЕ НИ ДА ГИ ОПАЗИМ
!

Научи повече за прилепите на http://www.greenbalkans.org/prilepi
Избрани сайтове Прилепите