Баластриера Челопечене - Платика

Къде кълве? /18.09.2010г.-24.09.2010г./ - Баластриера Челопечене - Платика

Баластриера Челопечене
Платика

Сред множеството сходни водоеми около столицата, бивши и настоящи баластриери, Челопечене е с най-разнообразен брегови релеф и като че ли най-богати рибни ресурси. Особено популярна е платиката. Вярно, че поиздребня напоследък и често капризничи, но продължава да радва въдичарите и да ги озадачава с непостоянство. Често се случва след силен риболов и пълен живарник да последва разочарование. Но и в това има тръпка.
Избрани сайтове Баластриера