Язовир Йовковци - Щука

Къде кълве? /18.09.2010г.-24.09.2010г./ - Язовир Йовковци - Щука

Язовир Йовковци
Щука

Хищникът определено взе лидерската роля на този красив язовир. През последните дни се хващат щуки повсеместно по обраслите с растителност ръкави. Търсят ги на дъно, с жива рибка, но и спинингистите са доволни. Ако се върти упорито и се "прочесват" най-подходящите места, няма как да се тръгнете без щука от "Йовковци". А сега има и други възможности - бабушка, каракуда, морунаш.
Избрани сайтове Язовир