Конфискуваха стресирана 6-месечна маймуна от Слънчев бряг

Избрани НОВИНИ от пресата за Вас... - Конфискуваха стресирана 6-месечна маймуна

Бургас. Шестмесечна маймуна е била конфискувана при акция на експерти от Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) в Слънчев бряг.

За радио „Фокус”-Бургас главен експерт „Биоразнообразие и защитени територии” в РИОСВ-Бургас Валентина Михалева каза, че животното се е използвало за атракция на туристите с търговска цел. Маймунката е била използвана за правене на снимки, което по думите на експерта предизвиква стрес, защото това е малко животно, отнето от майка му. Тя се дава на непознати хора, което също предизвиква стрес. „Получихме сигнал, че се излагат екзотични видове в Слънчев бряг, които се използват за атракции и търговия. Нашите ангажименти за контрол произтичат от Закона за биологичното разнообразие и Закона за защита на животните. Към Закона за биологичното разнообразие са въведени изискванията на конвенцията на международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна и съгласно тази конвенция и регламент 338 за защита на животните от дивата флора и фауна за регулирана търговия с тях се изисква всички животни, които се внасят в страната и които са защитени в други държави да бъдат регистрирани, да имат съответни документи за произход и на база тези документи, да бъдат регистрирани с регистрационни карти в РИОСВ”, коментира експертът. В курортния комплекс инспекторите се проверили екзотичните видове, които се излагат там и на това дали е спазен този регистрационен режим. От друга страна със Закона за защита на животните е въведена категорична забрана от 31.01.2008 г. за придобиване, внасяне и използване на всякакви видове от семейство диви котки и на маймуни, и примати. Тази забрана също е била проконтролирана. Михалева поясни, че основната категорична забрана е, че никой няма право да отглежда такива животни от семейство котки – лъвове, тигри, ягуари, пуми и маймуни. Маймунката, която е конфискувана, е настанена в спасителен център, такъв се явява зоопарка в Айтос. Тя е настанена временно там до влизане в сила на наказателно постановление. Компетентният орган за това какво ще се случи с нея е МОСВ. „Ние при тази проверка установихме случаи на излагане на нилски крокодил, питони за използване на търговска дейност по крайбрежната алея на Слънчев бряг. Съставили сме актове по Закона за защита на животните, съгласно който се забранява излагане с търговска цел и представления с диви животни. Има и още една забрана - излагане в магазини, заведения за обществено хранене и други увеселителни заведения на бозайници, примати, птици и влечуги, на опасни декоративни животни, на база на този закон сме съставили акт, с който се налага административна глоба, а при повторно нарушение глобата е в двоен размер”, каза още Михалева. Тя допълни, че такива проверки се правят основно по сигнали и няма практика да се правят такива системни проверки. „Тези атракции се извършват в късните часове и ние няма как ако отидем през деня, в регламентираното ни работно време да ги открием като налични нарушение. Специално за този случай ние имахме специална заповед от директора, което е нещо необичайно, тъй като сигналът бе за излагане от 22.00 до 24.00 часа”, каза още Михалева.
Калина ЕНЧЕВА
Агенция Фокус
Снимка: АФП
Избрани сайтове Закона

Най-актуални страници Закона

  • Тайланд и Камбоджа 17.11.2019г. повече » ...

  • Албания - Земята на орлите АЛБАНИЯ - Земята на орлите (автобус)

  • Съхранение на химични продукти Продукти