Река Тунджа - Бабушка

 - Река Тунджа - Бабушка

Река Тунджа
Бабушка

Бабушките са най-честият улов по река Тунджа в околностите на село Самуилово в последните дни. Рибите кълват на плувка в по-бавното течение. За стръв се използва бял червей. По-епизодични са проявите на кефала, морунаша и костура. Не подценявайте захранването, дава добър ефект.
Избрани сайтове Тунджа