Река Струма - Мряна

Риболов 26 август - 1 септември 2010г. - Река Струма  -  Мряна

Река Струма
Мряна

Черната мряна по река Струма продължава със страхотните си летни изяви. За високата популация в последните години говорят и резултатите. За 1 ден безпроблемно се изпълва нормата от 3 кг. на човек. Търсете мрените на бял червей или мамарец в по-бърза вода на леко дъно.
Избрани сайтове Струма