Дяволска река - морски кефал

Риболов 26 август - 1 септември 2010г. - Дяволска река - морски кефал

Дяволска река
Морски кефал

На Дяволската река край Приморско дава доволно морски кефал. Рибите се търсят рано сутрин и привечер в района на устието. Морските кефали не са особено едри, но за сметка на това вземат стръвно. Използвайте морски червей, дава най-добри резултати. Лови се само на плувка.
Избрани сайтове кефал