Риболов: Белите мрени пощуряха

Избрани НОВИНИ от пресата за Вас... - Белите мрени пощуряха

Белите мрени по река Искър отново са суперактивни и кълват като пощурели.

Въпреки че най-силният сезон за улов на тази риба е в края на есента, августовските жеги явно и се отразяват благоприятно. По традиция средното и долното течение на река Искър държи добра популация от бяла мряна. Този вид риба се среща и в някои други реки в Северна България, както и в Дунав.
Запалените мренаджии са отлично запознати с борбеността и и мощната съпротива, която оказва при вадене. Именно затова бялата мряна е толкова желан обект. По принцеп в нашите условия достига до 4-5 килограма тегло, но най-често се ловят мрени до 2 кг. Придържат се повече към вировете с по-бързо течение, както и различните участъци. След изграждането на няколко веца по река Искър, нивото на водата често се мени, което оказва негативно влияние на рибата. Все пак бели мрени се вадят в добро темпо.
Подхранването с тежка захранка в повечето случаи е напълно безсмислено, тъй като обикновено бързото течение отмива веднага храната. Белите мрени сега се ловят най-добре на бял червей. Именно затова трябва да пренасочим захранването ни само с червеи. Стрелянето с прашка не дава нужния ефект. За да достигнат до дъното, трябва да слепим червеите с мозайка и специално лепило.
За риболов на бяла мряна на леко се използва болонезе 6 или 7 метра. Плувката трябва да е тип "буре" или "близалка", като грамажът варира от 3 грама нагоре в зависимост от силата на течението. Утежнението се изгражда чрез дропери, подредени във верижка. Заради силата на тази риба поводът не бива да е по-тънак от 0,14, в противен случай ще имаме неприятности. Белите мрени имат месести устни, затова използвайте здрави куки № 10 - 14.
в. Галерия
Избрани сайтове мрени