Река Янтра - Каракуда

Къде кълве 12.08.-18.08.2010г. - Река Янтра - Каракуда

Река Янтра
Каракуда

Каракудата по река Янтра е във вихъра си. Именно тя е най-ловената риба по средното и долното течение. Местните въдичари предпочитат да замятат на варено жито или торен червей, като постигат отлични резултати. Каракудите плуват по разливите, бавните вирове и край растителността.
Избрани сайтове Янтра

Най-актуални страници Янтра

  • Отиде си футболна легенда