Язовир Каваците - Бяла риба

Къде кълве 12.08.-18.08.2010г. - Язовир Каваците - Бяла риба

Язовир Каваците
Бяла риба

На язовир Каваците край град Попово се ловят прилични бели риби. Хищниците налитат на подадени живи рибки по всяко време от деня. Дори и в най-голямата жега те не се отказват от плячката. Най-удачни за стръв са уклеите, които могат да се наловят в самия язовир. Белите риби кълват и на дъно, и на плувка.
Избрани сайтове Язовир