Огнище - Обичаи и вярвания

 - Огнище - Обичаи и вярвания

ОГНИЩЕ
Основен елемент в структурата на традиционното жилище с изключително практическо значение. На огнището се поддържа ОГЪНЯТ – източник на топлина и светлина, приготвя се храната на семейството. Огнището заема широко място във вярванията и обредната практика. Около огнището се извършват редица обичаи, обреди, магически и лечебни практики. Дошлите в дома сватовници сядат до огнището и разравят огъня; при влизане в новия дом младоженката се покланя пред огнището; край него оставят кръстеното дете; на огнището се извършват обредите с БЪДНИКА; полезникьт отива най-напред при огнището; тук се коли черна кокошка в чест на семейния дух покровител – СТОПАН, наместник, и край огнището се нарежда обредната трапеза; при огнището се окачват главата и краката на жертвената птица на МРАТИНЦИ; срещу Варвара до огнището се нарежда обредна трапеза за шарката, с която да бъде омилостивена. Огнището е сакрален център на дома, около който се развиват многостранният социален живот на семейството и отношенията в него. Възприемането на огнището като свещено място в жилището произтича от символните значения, с които се свързва. Определяща е връзката между огнището и огъня, които практически са неотделими. Основните качества на огъня – да очиства и предпазва, се пренасят и върху огнището. Пусто огнище, т.е. без огън, губи своята градивна сила и значение. Вярва се, че на пусто огнище се правят МАГИИ. Представата за огъня като еквивалент на небесния огънСлънцето – вероятно има значение за изграждането на огнище в средата на помещението или на източната му страна. В традиционните светогледни представи на българите огнището е и мястото, където обитава семейният дух покровител, това допълва значенията, приписвани на огнището и закрепва осмислянето му на важна пространствена единица на дома. В представите на фолклорните текстове огнището се отъждествява с цялата къща; названията „край огън”, „при огъня” често се използват за означаване на помещението с огнище, което е основното жилищно помещение. Значимостта на огнището се потвърждава и от особеното внимание, с което се избира мястото и се извършват регламентирани от традицията обреди при изграждането му и запалването на първия огън.

За изготвянето на справка „Обичаи и вярвания” на Агенция “Фокус” са използвани следните източници:
* Българска митология. Енциклопедичен речник. Съставител – Анани Стойнев. Издателство „Захарий Стоянов”. С., 2006.
*Архив на Агенция “Фокус” – отдел “Архив и бази данни” и други.
Избрани сайтове огнището