Река Марица - Каракуда

 - Река Марица - Каракуда

Река Марица
Каракуда

Като че ли каракудата се очертава най-сигурната риба за въдичарите по поречието на Марица след Първомай. Ловят я на плувка в по-тихи участъци на реката, и то почти целодневно. Допълват я, но с по-епизодични изяви, кефал, морунаш, скобар. Уклеят пък е навсякъде и винаги готов за изяви. Реката обаче продължава да мени нивото си и това оказва своето негативно влияние.
Избрани сайтове Марица