ѕќћќў! ѕ–»Ћ≈ѕЌќ ЌјЎ≈—“¬»≈ ” ƒќћј!

»збрани Ќќ¬»Ќ» от пресата за ¬ас... - ѕќћќў! ѕ–»Ћ≈ѕЌќ ЌјЎ≈—“¬»≈ ” ƒќћј!

Ћ€то е. ≈дно топло и дъждовно л€то, в което растени€та избу€ват, а птиците и другите животни се размножават и отглеждат поколението си.

“ака е и с прилепите. УЅрррр...ужас прилепиФ веднага си помислиха много от вас, нали? “ака и остава без отговор въпроса, защо изпитваме такъв страх и инстинктивен ужас и отвращение от тези симпатични и толкова полезни животни. —амо през последната седмица в офиса ни се получиха три сигнала за Уприлепни нашестви€Ф, за домове Упревзети от прилепиФ, чиито собственици са се изнесли от домовете си и в пристъп на безсилие, звън€т на всички възможни институции в Ѕългари€. ≈то и един различен поглед върху тези ситуации, който се над€ваме да ви бъде полезен в подобни случаи:
Уќт къде се д€наха у дома тези прилепи?Ф
 акто всички ние знаем, прилепите са активни през нощта. ћакар и да не ги забел€зваме, градовете ни УгъмжатФ от т€х (също както многото птици, които живе€т в градовете). ѕрилепите живе€т във фугите на панелните блокове, под перваза ни, под тухлите, в хралупи на дървета в парковете, на тавани. Ќ€кои прилепчета са толкова малки, че дори дупките на тухлите УчетворкиФ им предостав€т едно чудесно и комфортно убежище. ѕри това "съседство" е нормално и често се случва прилепите да се окажат у дома ни!
У«ащо у нас?Ф
ѕрилепите изб€гват контакта с хората, като вс€ко диво животно. “е н€мат интерес от близостта с нас. ѕон€кога обаче, те имат убежища в различни кухини по терасите ни или зад изолации в домовете, или на таваните ни. ¬ тези случаи те влизат там от "външната среда" и се оказват в дома ни , само ако случайно има отвор и към него, или ако случайно влет€т през прозореца.
 акво прави един прилеп, попаднал в дома?
ѕрилепът, попаднал в дома ви може да се държи по следните начини:
- ƒа лети панически из ста€та, опитвайки се да излезе, при което да описва кръгове, дори в паниката си да се блъска в предмети и хора.
- ƒа стои неподвижно на дадено м€сто Укато замръзналФ или умр€л.
- ƒа пълзи, движейки се из ста€та.
 акво Ќ≈ прави прилепа у дома ви?
«апомнете, прилепите не нападат хората!
“е не се спускат към т€х!
“е не биха ги ухапали, освен ако не ги уловите в ръката си!
“е не разнас€т болестите, които се разнас€т от гризачите, защото не живе€т в канализаци€та и не се хран€т с отпадъци!
“е не са опасни за вас или за децата ви!
¬ Ѕългари€ и ц€ла ≈вропа н€ма прилепи-вампири. “ук прилепите се хран€т само с насекоми.
ѕрилепът не гризе мебели, не прави дупки, не би искал да остане у вас, освен ако не е имало убежище там, още преди да се нанесете Ц тогава вие сте в негови€ дом, а не той във ваши€ ;)
УЌа кого да се обад€ за помощ?Ф
«а съжаление в Ѕългари€ н€ма институци€ или организаци€, ко€то да има задължението/отговорността да решава проблеми между хората и прилепите. „есто хората звън€т на вс€какви институции. ¬ие също можете да го направите, но ето нашите коментари:
ѕрилепите за защитен вид, те не са вредители Ц за това не звънете на фирмите за дезинсекци€. Ќапротив Цте н€мат право да ви Успас€тФ от прилепите и ако го направ€т подлежат на Упреследване от законаФ, защото са обезпокоили или навредили на защитен вид (както и самите вие).
√ражданска защита се занимава с кризисни ситуации и спас€ване на човешки живот. ¬лизането на прилеп у дома такава ситуаци€ ли е?! ј дали наши€ сигнал и пращането на адрес на ц€л екип н€ма да попречи да се спаси нечий човешки живот?
“елефон 112 Ц можете да се обадите на спешни€ телефон 112, при което обикновено ще затрудните операторите, които също като вас ще звъннат на н€колко институции, в търсене на н€кой, който да ви помогне.
–»ќ—¬ Ц –егионалните инспекции по околна среда и води са отговорни за прилагането на «акона за биологичното разнообразие, който УзащитаваФ прилепите. Ќо –»ќ—¬ н€мат капацитета винаги и навс€къде да се отзовават на такива повиквани€, нито това е т€хно задължение.
У«елени ЅалканиФЦ като природозащитни организации ние знаем, че прилепите са редки и защитени видове и не искаме хората да им навред€т. «а това винаги отговар€ме на сигнали и когато имаме възможност, с помощта на нашите доброволци от Уприлепната групаФ се опитваме да дойдем на м€сто. «а съжаление не можем да отговорим на всички ваши сигнали, нито винаги да се отзовем и да дойдем на м€стото. ћного често обаче това не се и налага и се над€ваме, просто със съвет, да ви помогнем сами да решите проблема.
—пасителен център за диви животни Ц потърсете ни ако намерите прилеп с наран€вани€. јко се нуждаете от съвет, от ÷ентъра ще ви препрат€т към специалисти от «елени Ѕалкани, които да се опитат да помогнат.
ƒруги природозащитни организации Ц това, че дадена организаци€ опазва природата, не означава, че има специалисти по прилепи Ц можете да звъннете на Ќѕќ, но знайте, че никой не е длъжен да се отзове на сигнала. ≈динствената специализирана организаци€ у нас това е ÷ентърът за изследване и защита на прилепите към ЅјЌ , ко€то е едва от н€колко души. ћоже да се обадите и на т€х за съвет или съдействие, но помнете, че хората помагат в израз на добра вол€ и за да помогнат и на хората и на прилепите Ц това не е т€хно задължение.
Ќад€ваме се, по този начин да спестим на колегите и доброволците обаждани€ от рода на У≈лате си вземете прилепитеФ, Ујми нали вие ги защитаватеФ, Ујми нали за това ви плащатФ ;))
 акво може да очаквате и какво не?
ћоже да разчитате на съвет, по възможност бихме дошли на м€сто и бихме се опитали да решим проблема, но...¬сичките видове прилепи у нас за защитени от «акона за биологичното разнообразие! Ќикой н€ма право просто да разруши убежището им, освен с изрично разрешение на ћќ—¬. ќсобено у€звими са размножителните колонии, в които прилепите отглеждат малките си! ћолим ви да приб€гвате до премахването на колониите или убежищата само в крайни и изключителни случаи, когато наистина има проблем със съжителството човек-прилеп (да речем ако просто намирате прилепи на терасата си, това не е нещо страшно - нима се плашите от кацнало на терасата врабче или л€стовица влет€ла в къщата?).
’ората, които пращаме обикновено са доброволци, които отдел€т от личното си време и с личните си разходи се отзовават на сигнала ви.
У акво да правим, за да се спасим от прилепа?Ф
јми помогнете му той да се спаси от вас и от този УкапанФ Ц дома ви ;).
ћожете внимателно да хванете прилепа с ръкавици или парче плат или да го похлупите с кути€ и да го изнесете на терасата или навън. ¬ рамките на два дни той веро€тно ще напусне м€стото.
јко прилепите имат убежище в кухини или тавани и влизат у вас, можете да потърсите отворите и да ги запушите (отвори на вентилационни шахти, дупки в ламперии, дупки в окачени тавани и прочие). ѕрилепите, които са у вас можете да уловите и пуснете навън.
јко прилепите влитат през прозорци и врати (например ако наблизо има колони€), можете да поставите противокомарни мрежи или да изб€гвате да остав€те отворени врати и прозорци нощем и привечер.
ј дали не сте открили нещо интересно?
ѕрилепите са слабо изучени! ƒори ако само решите проблема си, можете да ни се обадите или да ни пратите снимки. “ака откриваме нови места на разпространение на н€кои видове. Ќ€кои колонии се оказват много интересни и вие може да сте открили нещо много ценно!
¬ъзрастен прилеп или бебе прилеп?
Ћетейки прилепите изглеждат доста едри, но всъщност повечето видове са с телце дълго едва н€колко сантиметра. ƒоста забавно е как едно такова малко и симпатично същество предизвиква такъв ужас у хората ;). ћалките им размери карат много хора мисл€т, че това са Убебета прилепиФ.  ак да различим бебе прилеп от възрастен индивид Ц новородените прилепи са съвсем голи и слепи (като слепи мишлета). “е са напълно безпомощни. ѕо принцип майките ги нос€т със себе си, но може за известно време да ги остав€т н€къде. јко намерите такова бебе, мол€ не го взимайте! Ќе го пипайте или местете. Ўансът да оцелее под вашите или наши грижи е съвсем малък. ѕросто го оставете и веро€тно майката ще се върне да си го прибере.
ѕоотрасналите малки на прилепите имат сравнително къси крила, недоразвита козинка и не могат още да лет€т. “е също разчитат на майките си, които ги кърм€т и пренас€т със себе си.
¬ъзрастни€т прилеп има козинка, добре развити крила и е способен да лети (въпреки, че пон€кога не го прави и стои на едно м€сто или пълзи).
Ќе бързайте да Успас€вате прилепаФ!
ќсвен хората, които изпитват ужас и страх от прилепите, пон€кога дори тези хора, които се опитват да помогнат, могат да навред€т.
јко на терасата ви има прилеп и стои неподвижно, това е защото през ден€ обикновено те не са активни или защото температурите са ниски, при което те често изпадат в състо€ние на вцепенение (през зимата прилепите сп€т Узимен сънФ).
ѕросто оставете прилепа и в рамките на ден до три дена той ще се премести. ј сигурни ли сте, че той не ловува нощем и не се връща на терасата ви само през ден€?
јко намерите бебета прилепи на терасата си е възможно наблизо да има колони€ и само временно да са оставени там от майките си. ћол€ не ги пипайте и наблюдавайте дали ще изчезнат от там.
ќтглеждането на прилепи или бебетата им от човека е трудно и често неуспешно ;( «а това нека се намесваме, само когато прилепите наистина се нужда€т от нас, а не просто когато ги видим.
 ога прилепът е в беда?
ќбикновено, когато хората решат бързо да се "отърват" от него ;)
јко вие не сте от тази категори€, можете да огледате внимателно прилепа. јко по т€лото му има рани, дупки в крилата, счупени кости, кръвонас€дане, значи наистина има проблем с него.
«абележете също, че крилата на прилепите се нагъват доста странно - нещо като чадър, а крайните костици се прибират навътре. “ова кара н€кои хора да мисл€т че крилата са натрошени. ќгледайте внимателно - счупените кости обикновено имат кръвонас€дани€ наоколо или дори пробиват кожната ципа на крилото.
У”жас! ѕрилепите имат ужасни паразити!Ф
ћного хора забел€зват, че прилепите имат доста паразити, които пъпл€т по козинката им Ц това е така защото често живе€т на групи и лесно ги обмен€т. Ќо това са Уприлепни паразитиФ, които не биха се прехвърлили върху хората или в дома ни. ћожем просто да помогнем на прилепа да се отърве от т€х като внимателно го наръсим с пудра като "“апилан", например, ко€то се ползва за обезпаразит€ване на кучета икотки (внимавайте да не попадне в очите или устата на прилепа).
’апе ли прилепът?
ѕрилепът би ви ухапал само ако го уловите в ръката си. ѕовечето видове са толкова малки и с толкова фини зъбки, че дори не пробиват кожата. ¬се пак, това са диви животни, които могат да пренесат болести при ухапване. «а вашата безопасност, и за да се предпазите от евентуално наран€ване, мол€ ползвайте ръкавици, или дори парче по-дебел плат, когато пипате прилепите. ƒобре е да измиете ръцете си след това, със сапун.
У акво толкова им се кеф€т на прилепите?Ф
ѕрилепите са полезни, редки и защитени видове. “е се хран€т изц€ло с насекоми (прилепите срещащи се в Ѕългари€).
«а допълнителна информаци€ http://www.greenbalkans.org/prilepi/index.php?cli_lang=BG

≈дно-единствено малко каф€во прилепче, тежащо около 3 грама, може да из€де 1200 комара за един час, а за 1 нощ из€жда средно 3000 насекоми!

¬ ц€ла ≈вропа прилепните популации намал€ват, в резултата на човешката дейност Ц загубата на местообитани€, липсата на убежища, интензивното земеделие и ползването на отрови.
“ези интересни и тайнствени животни са изключително ценни и полезни.
ѕомогнете ни да ги опазим!

 ои сме ние:
«елени Ѕалкани www.greenbalkans.org,
÷ентър за изследване и защита на прилепите - ЅјЌ http://www.nmnhs.com/bat-research-and-conservation-centre-bg.html

  • «а сигнали в ѕловдив и околностите Ц офис "«елени Ѕалкани" - тел. 032 626977, е-mail: office@greenbalkans.org (от офиса, ще се свържат с колегите или доброволците, които са "на лини€").
  • ќфис —тара «агора - за сигнали в —тара «агора и околности - 042 622401, 0887574699.
  • «а сигнали от —офи€ и околности - ÷»«ѕ при Ќѕћ-ЅјЌ: тел. 02/987 36 80.
  • —пасителен център за диви животни - —тара «агора (за ранени или пострадали по друга причина прилепи) - 042607741, 0885 228486.

„етете още:
ѕрилепите в градовете http://www.greenbalkans.org/prilepi/indexdetails.php?menu_id=103
ѕрилепи у дома http://www.greenbalkans.org/prilepi/indexdetails.php?menu_id=104

 ъм новината са използвани снимки на «елени Ѕалкани, Ѕо€н ѕетров (÷ентър за изследване и защита на прилепите към ЅјЌ), Rollin Verlinde и от сайта http://aviary.com/tutorial


 - Ќовороден прилеп
 - ћалко прилепче, вече поотраснало и с козинка
 - ¬ъзрастен индивид от вида
 - ѕрилепите изглеждат доста едри докато лет€т - този е с отворена уста, не за да ни захапе ;), а защото през не€ издава недолов
 - ≈то едно от вс€ващите ужас създани€. Ќе е страшно, нали!
 - ƒа се окаже първа помощ на такова малко същество е трудна задача
 - ѕрилепче на —ави - прилепи от този вид, б€ха причина за последни€ случай на паника
 - ѕрилеп у дома - н€ма нищо страшно!
 - “ози симпат€га е дългоух прилеп
 - ќтглеждането на прилепи е трудна задача - за това го правим, само, когато се налага
 - ј всъщност, прилепите са едни мили създани€ ;). Ќие сме техни при€тели, а вие?!


»збрани сайтове прилепите

Ќай-актуални страници прилепите

  • –астителна защита без препарати