Прилеп със счупено крило, отглеждан в домашни условия шест месеца, роди бебе!

Избрани НОВИНИ от пресата за Вас... - Прилеп от вида ръждив вечерник (Nyctalus noctula)

Прилеп от вида ръждив вечерник (Nyctalus noctula)
След като два женски прилепа от вида ръждив вечерник (Nyctalus noctula) бяха отглеждани в продължение на 6 месеца в затворени условия, единият от тях роди малко бебе.

Прилепите са намерени в гр. Пловдив по различно време през есента на 2009 година. Те са приети за лекуване и отглеждане от доброволци на Зелени Балкани в Пловдив, сътрудници на Спасителния център за диви животни – Стара Загора, тъй като са намерени със счупени крила (и двата прилепа имат травми на совалките на левите си крила). За единият ръждив вечерник се наложи да се направи ампутация на крилото, докато на другия такава не беше направена, но крилото му не можа да зарастне и той не можеше да бъде върнат на свобода. Въпреки това си състояние, прилепите успешно се приспособиха към затворените условия, в които бяха приети за отглеждане. След около 6 месеца едната женска силно ни изненада, раждайки малко бебе. Тъй като другия прилеп "съквартирант" е женски, няма начин да е баща на малкото, но раждането след такъв продължителен период е възможно. За прилепите характерна особеност е, че след оплождане развитието на яйцеклетката се задържа до пролетта, когато вече започва да се развива зародиш. Чифтосването и оплождането става обикновено през есента и на следващата пролет малките се раждат (обикновено една женска ражда 1-2 малки), но копулация може да се осъществи и през зимата до ранна пролет. Нашата женска е успяла да намери "татко"  преди да й се счупи крилото и да се наложи лечение.
За сега не е установено размножаване на  дивоживеещите ръждиви вечерници в България. През пролетта, след като са прекарали зимата у нас, те мигрират на север в Европа, където женските формират размножителни колонии и раждат и отглеждат малките си. Есента се връщат тук, като зимуват на големи колонии предимно в населените места (във фуги на мостове и панелни блокове), както и в пещери и др. През периода, в който се отглеждат малките, у нас са установени само мъжки прилепи и неразмножаващи се млади женски.
След една седмица живот за съжаление малкото бебе ръждив вечерник умря. Най-вероятно основната причина за това е, че майката нямаше достатъчно кърма, въпреки че първите няколко дена то се хранеше без проблем.
Прилепите са предоставени за отглеждане в Центъра за изследване на прилепи в с.Табачка.
В отглеждането на прилепите се включиха Славея Стойчева, Дилян Георгиев и Рафлин Саркисян, доброволци на Зелени Балкани.
За допълнителна информация:
Славея Стойчева - Доброволен сътрудник, Група за изследване и защита на прилепите към Зелени Балкани

e-mail:
http://www.greenbalkans.org/show.php?id=932&language=bg_BG&cat_id=35&моб. тел. 0883487796
Избрани сайтове прилепите

Най-актуални страници прилепите

  • Растителна защита без препарати