Река Велека-шаран

Накъде за риба?....29,07,2010 г.- 04,08,2010 г. - Река Велека - Шаран

Река Велека
Шаран

Ако предвиждате почивка на морето в района на река Велека, то задължително вземете със себе си и въдиците. В момента там кипи истински фурор. Ловят се шарани и каракуди в доста добри количества. Рибите се навъртат в близост до растителността. Търсете места най-малко на километър преди вливането в Черно море, където водата е по-сладка.
Избрани сайтове Велека