Язовир Цонево - Платика

Къде кълве /17 юли - 23 юли 2010 г./ - Язовир Цонево - Платика

Язовир Цонево
Платика

Силните изяви на платиката, с които язовирът се прочу в началото на сезона, продължават, но сега вече и каракуди разнообразяват улова. А тях ги нямаше доскоро. Излизат платики от всякаква големина, но като че ли се забелязва леко издребняване на улова. Измежду тези мирни риби може да попадне и някой друг костур, но определено хищниците сега остават на по-заден план.
Избрани сайтове Язовир