Чакалът настъпва, кой ще го спре?...

Избрани НОВИНИ от пресата за Вас... - Чакалът настъпва, кой ще го спре?...

Чакалът настъпва, кой ще го спре?...Липсва адекватно стимулиране на ловците.

Отмина времето, когато на чакала гледахме като на екзотична рядкост, ограничена само в отдалечените Странджа и Сакар. Сега го има повсеместно, а там, където се застои, прогресивно намалява дребният дивеч и усилията на ловците по разселването на фазани, кеклици, яребици отиват нахалост.

МЛАДЕН МАРКОВ, в. Уикенд
markov2009@abv.bg

Статистиката говори красноречиво. От данните на Ловно-рибарския съюз става ясно, че въпреки впечатляващия отстрел на 26 570 чакала за изминалия ловен сезон, числеността на тези животни от година неумолимо отива нагоре. През пролетта в дивата природа са бродили приблизително 30 000 чакала, които вече са създали поколение. Раждат от 3 до 6 малки и всеки може сам да направи сметка какво се получава.
В миналото ловците са залагали отрова в болбата с този хищник, но днес подобни методи са забранени поради опасност от поражения и върху полезен дивеч. Няма други законни средства за регулиране на популацията освен отстрела. Тежката задача се пада на ловците, но реалностите са такива, че малцина се отдават на този труден и ангажиращ лов. Трябва много свободно време, нощно будуване, ловни провизии и не на последно място-точно око. Стимулирането е по-скоро символично и дори не може да покрие разходите по ловуването, да не говорим за свободното време.
От Ловно-рибарския съюз правят усилия да компенсират ловците с раздаване на бонуси-скромни парични премии, птици за резселване за най-изявените сдружения в борбата с хищниците. Но ентусиастите намаляват, а това чертае мрачна перспектива пред дребния дивеч. Има ли кой да спре настъплението на чакала, или вече е непоправимо късно за това?
Избрани сайтове ловците