язовир »скър - платика

 ъде кълве? 3 юли - 9 юли 2010г. - язовир »скър - платика

язовир »скър
ѕлатика

—лед твърде постното начало на сезона напоследък из€вите на платиката по €зовир "»скър" задовол€ват претенциите на софи€нци. –ибата скъси дистанци€та до брега и удължи времето за хранене. —ега вече се прав€т при€тни серии на плувка, но като ц€ло преобладават неголеми екземпл€ри. ѕо- едри платики се хващат от лодка, в приустиевата зона, ако се намери коритото на вливащата се река.
»збрани сайтове язовир

Ќай-актуални страници язовир

  • ≈кскурзи€ в ≈гипет - приключени€ в зем€та на ‘араоните 2019 повече ї ...

  • ѕромен€т категоризаци€та на €зовир ДƒъбникаФ

  • –емонтират €зовири във ¬рачанско