ѕуснаха 10 000 сивена в €з. »скър

»збрани Ќќ¬»Ќ» от пресата за ¬ас... - ѕуснаха 10 000 сивена в €з. »скър

ѕуснаха 10 000 сивена в €зовир »скър
–ибките имат всички шансове да оцеле€т.

–ибните ресурси по големите ни €зовири са доста мижави. √одини наред водоемите се изгребват от разни мрежари, с които от јгенци€та по рибарство и аквакултури вод€т борба с променлив успех. Ќапоследък контролът видимо се затегна, но пък от ведомството об€виха, че поради свиване на бюджета заради кризата през тази година пари за зариб€ване н€ма да останат.

ћЋјƒ≈Ќ ћј– ќ¬, в. ”икенд
markov2009@abv.bg

ќт Ћовно-рибарски€ съюз обаче усърдно работат по сво€та "ѕрограма за поддържане на видовото разнообразие на ихтиофауната във водоемите, определени за любителски риболов".  ато част от поетите ангажименти към рибарите е и скорошното зариб€ване на €зовир "»скър" със сивенчета- пъстървови риби, които лесно биха се аклиматизирали в прохладната вода на полупланински€ €зовир. ѕроизведени са в специализираното пъстървово стопанство на Ћовно-рибарски€ съюз в —амоков и по преценка на специалистите пуснатите рибки имат всички шансове да оцеле€т.
÷€лата акци€ се проведе според изисквани€та на закона, в присъствието на отговорните лица и с всички необходими сертификати, гарантиращи качеството на зарибителни€ материал. ћалките сивенчета б€ха пуснати от лодка в средата на €зовира, за да се адаптират на спокойствие, далеч от глъчката около бреговете.
«а рибарите това е добра новина, възможностите за риболов в "софийското море" се разнообраз€ват с нов вид. Ќо тр€бва да са на€сно, че рибките сега са маломерни и се нужда€т от време, докато пораснат. —поред закона, за да влезе в мерната граница, сивенът тр€бва да е надхвърлил 20 см. на дължина. ’ищните риби са другата гол€ма заплаха за новодомците в €зовир "»скър". «атова е важно възможно най-бързо да придоби€т защитни рефлекси. Ќо ще дадат и жертви, това е неизбежно. ¬ъв водите има и сом, и б€ла риба, но на-многобройни сред из€вените агресори са костурите и именно оттам идва гол€мата заплаха за новите обитатели. ¬се пак, точно този период не е времето на пикова агресивност у бодливите пирати.
»збрани сайтове €зовир

Ќай-актуални страници €зовир

  • ≈кскурзи€ в ≈гипет - приключени€ в зем€та на ‘араоните 26.10.2019; 23.11.2019г. повече ї ...

  • ¬одоемите във ¬рачанско са на прицел

  • Ќ€ма опасност от наводнени€ във ¬рачанско