–ека »скър - ћъздруга

 ъде кълве?? /26 юни-02 юли 2010г./ - –ека »скър - ћъздруга

–ека »скър
ћъздруга

¬ долното течение на река »скър напоследък зачести уловът на мъздруги, изб€гали от пълноводието на река ƒунав. ’ващат се риби от различна големина, като преобладават такива от 200-300 грама. ќсвен на традиционните примамки, ползвани при риболов на плувка, мъздругата налита и на черница. «а плодовото меню тази риба обикновено се конкурира с кефала.
»збрани сайтове »скър