Риболов-Кефали налитат на черници

Избрани НОВИНИ от пресата за Вас... - Риболов - Кефали налитат на черници

Кефали налитат на черници.
Това е първата от серията летни плодови примамки.

Младен Марков, в Уикенд
markov2009@abv.bg

Кефалът е най-популярният обитател на нашите реки, лови се по всички познати методи и с най-разнообразни примамки. През лятото си пада по плодово меню, като пръв от дългият списък на възможните лакомства е черницата. Особено актуална е тя по северните ни реки, вливащи се в р. Дунав. По поречието им често се срещат диворастящи черници с надвесени над водата клони, които в продължение на повече от месец подхранват речните обитатели с плодовете си /известни и като дуди/ и ги настървяват до такава степен, че кефалите обикновено полудяват по тях и ги приемат безрезервно, пренебрегвайки вродената си мнителност.
ПОДБИРАТ СЕ САМО МЕКИ, ДОБРЕ УЗРЕЛИ ПЛОДОВЕ
Без особено значение черни или бели /има ги и двата вида/. За да се закрепят устойчиво на куката, задължително се пробождат през по-жилавата зелена дръжка, която преминава почти през цялото тяло. Не е нужно куката да е изцяло прикрита, рибата не се плаши от нея. Риболова на плувка позволява на плода да се подаде на желаната дълбочина и да се остави течението да го носи. Но понякога е по-уместно да се работи с директен телескоп, само с кука вързана в края на линията, без  допълнителни аксесоари.
РАЗЧИТА СЕ НА ШУМНОТО ЦОПВАНЕ, което досущ прилича на падаща от дървото храна. Атаката е светкавична, рибата я захапва смело и обикновено се самозасича. Ако няма реакция в началото, после шанса за кълване намалява, макар да не са изключени приятни изненади. Понякога кефалът се спотайва в укритията по течението по подобие на пъстървата и причаква донесената храна. А плодовете на черницата са особен деликатес  за него.
Избрани сайтове черници