язовир »вайловград-Ѕ€ла риба

 ъде кълве 19 - 25 юни 2010 година - язовир »вайловград-Ѕ€ла риба

язовир »вайловград
Ѕ€ла риба

“ова е другата актуална дестинаци€ на любителите на тролинга. » там имаше множество лодки, но отзивите клон€т към приоритет в из€вите на б€лата риба. ќт брега също зам€тат за хищника, но на жива стръв. ќт мирните риби най- активни са бабушките, но се хващат и руги видове Ц каракуда, кефал, морунаш. Ўаранджиите също си опитаха късмета, но неуспешно.
»збрани сайтове язовир

Ќай-актуални страници язовир

  • ≈кскурзи€ в ≈гипет - приключени€ в зем€та на ‘араоните 2019 повече ї ...

  • ѕромен€т категоризаци€та на €зовир ДƒъбникаФ

  • –емонтират €зовири във ¬рачанско